วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00 - 10.00   โครงการครูชุมพรอาสา  โรงแรมมรกตทวิน ชุมพร  นายวินัย คุณวุฒิ