วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
17.30   ขอเชิญร่วมกิจกรรม "สนทนาสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาชุมพร" ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 17.30 น  โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมือง ชุมพร  นายวินัย คุณวุฒิ